Dance your Divine

Welkom op mijn site over 5 Ritmes danslessen bij Dance your Divine.

De vijf ritmes (vloeiend, staccato, chaos, lyrisch, verstilling) geven samen een eenvoudige bewegingspraktijk die helpt onze innerlijke danser te onderzoeken.
Onze dans vinden, is onszelf vinden op het hoogste creatieve niveau. Elk ritme is een ander energieveld en de vijf ritmes samen geven een plattegrond die ons leidt naar ons kwetsbare, instinctieve, wilde, gepassioneerde zijn. Dus was is mijn opdracht?

Om ruimte hiervoor te scheppen, te delen wat gedeeld kan worden en om aanwezig te zijn op die momenten, dat mijn mededansers dit ervaren.

There is a dance only you can do, that exists only in you, here and now, always changing, always true. Are you willing to listen with fascination? If you are, it will deliver you unto the self you have always dreamed you could be. This is a promise.

Gabrielle Roth

I believe in the power of motion, the wisdom of gravity, the emptiness of true love, the fact that there is no way out but through the body, no way up unless we all go together, no way down unless we follow the beat, no way in unless we embrace the dark

Gabrielle Roth

Your soul is a seeker, lover and artist; shape-shifting through archetypal energy, between your darkness and fields of light, your body and spirit, your heaven and hell, until you land in the moment of sweet surrender; when you, as a dancer, disappear into the dance.

Gabrielle Roth